fb-script
Adres: Kromerowo 29, 11-010 Barczewo
na bazie wysokoskoncntrowanej witaminy C z kwasem kojowym, o działaniu wygładzająco – rozświetlającym